top of page

TERME EN VOORWAARDES

GEBRUIKSVOORWAARDES

Laas opgedateer 01 Julie 2019

 

OOREENKOMS TOT BEPALINGS

Hierdie Gebruiksvoorwaardes vorm 'n wetlik bindende ooreenkoms wat tussen jou gemaak is, hetsy persoonlik of namens 'n entiteit ("jy") en Boss Made Planners, LLC ("Maatskappy", "ons", "ons", of "ons"). , rakende jou toegang tot en gebruik van die https://www.bossmadeplanners.com webwerf sowel as enige ander mediavorm, mediakanaal, mobiele webwerf of mobiele toepassing wat verband hou, gekoppel of andersins daaraan gekoppel is (gesamentlik die "werf" ). Jy stem in dat jy deur toegang tot die webwerf te verkry, jy gelees het, verstaan en ingestem het om gebind te wees deur al hierdie Gebruiksvoorwaardes. INDIEN JY NIE MET AL HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES SAAMSTEM NIE, DAN WORD JY UITDRUKLIK VERBIE OM DIE WERF TE GEBRUIK EN MOET JY ONMIDDELLIK STAK.

Aanvullende bepalings en voorwaardes of dokumente wat van tyd tot tyd op die webwerf geplaas kan word, word hierby uitdruklik deur verwysing hierby ingesluit. Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike goeddunke, om enige tyd en om enige rede veranderinge of wysigings aan hierdie Gebruiksvoorwaardes aan te bring. Ons sal jou in kennis stel van enige veranderinge deur die "Laas opgedateer" datum van hierdie Gebruiksvoorwaardes op te dateer, en jy doen afstand van enige reg om spesifieke kennisgewing van elke sodanige verandering te ontvang. Dit is jou verantwoordelikheid om hierdie Gebruiksbepalings periodiek na te gaan om op hoogte te bly van opdaterings. Jy sal onderhewig wees aan, en sal geag word bewus gemaak te wees van en aanvaar te wees, die veranderinge in enige hersiene Gebruiksvoorwaardes deur jou voortgesette gebruik van die webwerf na die datum waarop sodanige hersiene Gebruiksvoorwaardes geplaas is.

Die inligting wat op die webwerf verskaf word, is nie bedoel vir verspreiding aan of gebruik deur enige persoon of entiteit in enige jurisdiksie of land waar sodanige verspreiding of gebruik strydig met wet of regulasie sou wees of wat ons aan enige registrasievereiste binne sodanige jurisdiksie of land sou onderwerp nie. . Gevolglik doen daardie persone wat kies om toegang tot die webwerf vanaf ander plekke te verkry dit op hul eie inisiatief en is uitsluitlik verantwoordelik vir die nakoming van plaaslike wette, indien en tot die mate wat plaaslike wette van toepassing is.

Die webwerf is nie aangepas om te voldoen aan industrie-spesifieke regulasies (Wet op Gesondheidsversekering oordraagbaarheid en aanspreeklikheid (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), ens.), so as jou interaksies onderworpe sou wees aan sulke wette, mag jy nie gebruik hierdie webwerf. Jy mag nie die webwerf gebruik op 'n manier wat die Gramm-Leach-Bliley-wet (GLBA) sal oortree nie.

Die webwerf is bedoel vir gebruikers wat ten minste 18 jaar oud is. Persone onder die ouderdom van 18 word nie toegelaat om die webwerf te gebruik of te registreer nie.


INTELLEKTUELE EIENDOMSREGTE

Tensy anders aangedui, is die webwerf ons eie eiendom en alle bronkode, databasisse, funksionaliteit, sagteware, webwerf-ontwerpe, oudio, video, teks, foto's en grafika op die webwerf (gesamentlik die "Inhoud") en die handelsmerke, diens merke, en logo's daarin vervat (die "Merke") word deur ons besit of beheer of aan ons gelisensieer, en word beskerm deur kopiereg- en handelsmerkwette en verskeie ander intellektuele eiendomsregte en onbillike mededingingswette van die Verenigde State, internasionale kopieregwette, en internasionale konvensies. Die inhoud en die punte word slegs op die webwerf "SOOS IS" vir u inligting en persoonlike gebruik verskaf. Behalwe soos uitdruklik in hierdie gebruiksvoorwaardes voorsien, mag geen deel van die webwerf en geen inhoud of merke gekopieer, gereproduseer, saamgevoeg, herpubliseer, opgelaai, geplaas, in die openbaar vertoon, geënkodeer, vertaal, versend, versprei, verkoop, gelisensieer of andersins uitgebuit vir enige kommersiële doel hoegenaamd, sonder ons uitdruklike vooraf skriftelike toestemming.

Met dien verstande dat u in aanmerking kom om die webwerf te gebruik, word u 'n beperkte lisensie toegestaan om toegang tot die webwerf te verkry en om 'n kopie van enige gedeelte van die inhoud waartoe u behoorlik toegang verkry het, af te laai of te druk uitsluitlik vir u persoonlike, nie-kommersiële gebruik. Ons behou alle regte voor wat nie uitdruklik aan jou verleen is in en op die webwerf, die inhoud en die merke nie.


GEBRUIKERSVOORSTELLING

Deur die webwerf te gebruik, verteenwoordig en waarborg jy dat: (1) alle registrasie-inligting wat jy indien waar, akkuraat, aktueel en volledig sal wees; (2) u die akkuraatheid van sodanige inligting sal handhaaf en sodanige registrasie-inligting onmiddellik sal bywerk soos nodig; (3) jy het die regsbevoegdheid en jy stem in om aan hierdie Gebruiksvoorwaardes te voldoen; (4) jy nie minderjarig is in die jurisdiksie waarin jy woon nie; (5) jy sal nie toegang tot die webwerf verkry deur outomatiese of nie-menslike middele nie, hetsy deur 'n bot, skrif of andersins; (6) jy sal nie die webwerf vir enige onwettige of ongemagtigde doel gebruik nie; en (7) jou gebruik van die webwerf sal nie enige toepaslike wet of regulasie oortree nie.

As jy enige inligting verskaf wat onwaar, onakkuraat, nie aktueel of onvolledig is nie, het ons die reg om jou rekening op te skort of te beëindig en enige en alle huidige of toekomstige gebruik van die webwerf (of enige gedeelte daarvan) te weier.


GEBRUIKER REGISTRASIE

Daar kan van jou verwag word om by die webwerf te registreer. Jy stem in om jou wagwoord vertroulik te hou en sal verantwoordelik wees vir alle gebruik van jou rekening en wagwoord. Ons behou die reg voor om 'n gebruikernaam wat jy kies te verwyder, terug te eis of te verander as ons bepaal, in ons uitsluitlike diskresie, dat sodanige gebruikersnaam onvanpas, obseen of andersins aanstootlik is.


PRODUKTE

Ons doen alles moontlik om die kleure, kenmerke, spesifikasies en besonderhede van die produkte wat op die webwerf beskikbaar is so akkuraat as moontlik te vertoon. Ons waarborg egter nie dat die kleure, kenmerke, spesifikasies en besonderhede van die produkte akkuraat, volledig, betroubaar, aktueel of vry van ander foute sal wees nie, en jou elektroniese vertoning sal dalk nie die werklike kleure en besonderhede van die produkte. Alle produkte is onderhewig aan beskikbaarheid, en ons kan nie waarborg dat items in voorraad sal wees nie. Ons behou die reg voor om enige produkte enige tyd om enige rede te staak. Pryse vir alle produkte is onderhewig aan verandering.


AANKOPE EN BETALING

Ons aanvaar die volgende vorme van betaling:

-  Visa
-
  Mastercard
-
  American Express
-
  Ontdek
-
  PayPal

-  Nabetaling

U stem in om huidige, volledige en akkurate aankoop- en rekeninginligting te verskaf vir alle aankope wat via die webwerf gemaak word. Jy stem verder in om rekening- en betalingsinligting, insluitend e-posadres, betaalmetode en betaalkaartvervaldatum, onmiddellik by te werk sodat ons jou transaksies kan voltooi en jou kan kontak soos nodig. Verkoopsbelasting sal by die prys van aankope gevoeg word soos dit deur ons vereis word. Ons kan pryse enige tyd verander. Alle betalings sal in Amerikaanse dollars wees.

Jy stem in om alle kostes te betaal teen die pryse wat dan van krag is vir jou aankope en enige toepaslike versendingsfooie, en jy magtig ons om jou gekose betalingsverskaffer vir enige sodanige bedrae te hef wanneer jy jou bestelling plaas. Ons behou die reg voor om enige foute of foute in prysbepaling reg te stel, selfs al het ons reeds betaling versoek of ontvang.

Ons behou die reg voor om enige bestelling wat deur die webwerf geplaas word, te weier. Ons kan, na ons uitsluitlike goeddunke, hoeveelhede wat per persoon, per huishouding of per bestelling gekoop word, beperk of kanselleer. Hierdie beperkings kan bestellings insluit wat deur of onder dieselfde klantrekening geplaas word, dieselfde betaalmetode en/of bestellings wat dieselfde faktuur- of afleweringsadres gebruik. Ons behou die reg voor om bestellings wat, na ons uitsluitlike oordeel, deur handelaars, herverkopers of verspreiders geplaas te word, te beperk of te verbied.


TERUGBETALINGSBELEID

Alle verkope is finaal en geen terugbetaling sal uitgereik word nie.


VERBODE AKTIWITEITE

U mag nie toegang tot die webwerf verkry of gebruik vir enige ander doel as waarvoor ons die webwerf beskikbaar stel nie. Die webwerf mag nie gebruik word in verband met enige kommersiële pogings behalwe dié wat spesifiek deur ons onderskryf of goedgekeur word nie.

As 'n gebruiker van die webwerf stem jy in om nie:

1.  Maak enige ongemagtigde gebruik van die webwerf, insluitend die versameling van gebruikersname en/of e-posadresse van gebruikers op elektroniese of ander wyse met die doel om ongevraagde e-pos te stuur, of om gebruikersrekeninge op outomatiese wyse of onder valse voorwendsels te skep.
2.
  Gebruik die webwerf om goedere en dienste te adverteer of aan te bied om te verkoop.
3.
  Omseil, deaktiveer of andersins inmeng met sekuriteitsverwante kenmerke van die webwerf, insluitend kenmerke wat die gebruik of kopiëring van enige inhoud voorkom of beperk of beperkings op die gebruik van die webwerf en/of die inhoud daarin vervat afdwing.
4.
  Mislei, bedrieg of mislei ons en ander gebruikers, veral in enige poging om sensitiewe rekeninginligting soos gebruikerwagwoorde te leer.
5.
  Maak onbehoorlik gebruik van ons ondersteuningsdienste of dien vals verslae van misbruik of wangedrag in.
6.
  Gebruik die webwerf op 'n wyse wat nie ooreenstem met enige toepaslike wette of regulasies nie.
7.
  Na ons mening, ons en/of die webwerf te minag, teer of andersins skade te berokken.
8.
  Behalwe as wat die gevolg mag wees van standaard soekenjin of internetblaaier gebruik, gebruik, begin, ontwikkel, of versprei enige outomatiese stelsel, insluitend sonder beperking, enige spinnekop, robot, cheat utility, skraper of vanlyn leser wat toegang tot die werf verkry, of enige ongemagtigde skrip of ander sagteware te gebruik of te begin.
9.
  Laai of versend (of probeer om op te laai of oor te dra) enige materiaal wat optree as 'n passiewe of aktiewe inligtingversameling of oordragmeganisme, insluitend sonder beperking, duidelike grafiese uitruilformate (“gifs”), 1×1 pixels, webfoute, webkoekies , of ander soortgelyke toestelle (soms na verwys as "spyware" of "passiewe versamelingsmeganismes" of "pcms").
10.
  Laai op of versend (of probeer om op te laai of oor te dra) virusse, Trojaanse perde of ander materiaal, insluitend oormatige gebruik van hoofletters en strooipos (voortdurende plasing van herhalende teks), wat inmeng met enige party se ononderbroke gebruik en genot van die werf of verander, benadeel, ontwrig, verander of belemmer die gebruik, kenmerke, funksies, werking of instandhouding van die webwerf.
11.
  Kopieer of pas die webwerf se sagteware aan, insluitend maar nie beperk nie tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of ander kode.
12.
  Vee die kopiereg- of ander eiendomsregtekennisgewing uit enige inhoud uit.
13.
  Teister, irriteer, intimideer of dreig enige van ons werknemers of agente wat betrokke is by die verskaffing van enige gedeelte van die webwerf aan jou.
14.
  Poging om enige maatreëls van die webwerf te omseil wat ontwerp is om toegang tot die webwerf of enige gedeelte van die webwerf te voorkom of te beperk.
15.
  Ontsyfer, dekompileer, demonteer of reverse engineer enige van die sagteware wat 'n deel van die werf uitmaak of op enige manier uitmaak.
16.
  Gebruik die webwerf as deel van enige poging om met ons mee te ding of andersins die webwerf en/of die inhoud te gebruik vir enige inkomste-genererende poging of kommersiële onderneming.
17.
  Gebruik enige inligting wat van die webwerf verkry is om 'n ander persoon te teister, te misbruik of skade aan te doen.
18.
  Verkoop of dra andersins jou profiel oor.
19.
  Probeer om 'n ander gebruiker of persoon na te doen of gebruik die gebruikersnaam van 'n ander gebruiker.
20.
  Inmeng met, ontwrig of skep 'n onnodige las op die webwerf of die netwerke of dienste wat aan die webwerf gekoppel is.
21.
  Raak betrokke by enige outomatiese gebruik van die stelsel, soos die gebruik van skrifte om opmerkings of boodskappe te stuur, of die gebruik van enige data-ontginning, robotte of soortgelyke data-insameling- en onttrekkingnutsmiddels.
22.
  Neem deel aan ongemagtigde raamwerk van of skakeling na die webwerf.
23.
  Haal stelselmatig data of ander inhoud van die webwerf af om direk of indirek 'n versameling, samestelling, databasis of gids te skep of saam te stel sonder skriftelike toestemming van ons.


GEBRUIKER GEGENEREERDE BYDRAES

Die webwerf bied nie gebruikers aan om inhoud in te dien of te plaas nie. Ons kan jou die geleentheid bied om inhoud en materiaal na ons of op die webwerf te skep, indien, plaas, vertoon, oordra, opvoer, publiseer, versprei of uit te saai, insluitend maar nie beperk nie tot teks, geskrifte, video, oudio, foto's , grafika, opmerkings, voorstelle of persoonlike inligting of ander materiaal (gesamentlik, "Bydraes"). Bydraes kan deur ander gebruikers van die webwerf en deur derdeparty-webwerwe bekyk word. As sodanig kan enige bydraes wat u oordra in ooreenstemming met die webwerf se privaatheidsbeleid hanteer word. Wanneer jy enige bydraes skep of beskikbaar stel, verteenwoordig en waarborg jy daardeur dat:

1.  Die skepping, verspreiding, oordrag, publieke vertoning of uitvoering, en die toegang tot, aflaai of kopiëring van jou bydraes skend nie en sal nie die eiendomsregte skend nie, insluitend maar nie beperk nie tot die kopiereg, patent, handelsmerk, handelsgeheim, of morele regte van enige derde party.
2.
  Jy is die skepper en eienaar van of het die nodige lisensies, regte, toestemmings, vrystellings en toestemmings om ons, die werf en ander gebruikers van die werf te gebruik en te magtig om jou bydraes te gebruik op enige wyse wat deur die werf en hierdie beoog word. Gebruiksvoorwaardes.
3.
  Jy het die skriftelike toestemming, vrystelling en/of toestemming van elke identifiseerbare individuele persoon in jou Bydraes om die naam of gelykenis van elke en elke sodanige identifiseerbare individuele persoon te gebruik om insluiting en gebruik van jou Bydraes moontlik te maak op enige wyse wat deur die Webwerf en hierdie Gebruiksvoorwaardes.
4.
  Jou bydraes is nie vals, onakkuraat of misleidend nie.
5.
  Jou bydraes is nie ongevraagde of ongemagtigde advertensies, promosiemateriaal, piramideskemas, kettingbriewe, strooipos, massaposse of ander vorme van werwing nie.
6.
  Jou Bydraes is nie onwelvoeglik, onwelvoeglik, wulps, vuil, gewelddadig, teisterend, lasterlik, lasterlik of andersins aanstootlik (soos deur ons bepaal nie).
7.
  Jou bydraes bespot nie, bespot, verkleineer, intimideer of misbruik enigiemand nie.
8.
  Jou bydraes bepleit nie die gewelddadige omverwerping van enige regering of spoor nie 'n ander aan, moedig of dreig om fisieke skade te berokken nie.
9.
  Jou bydraes oortree nie enige toepaslike wet, regulasie of reël nie.
10.
  Jou bydraes skend nie die privaatheid of publisiteitsregte van enige derde party nie.
11.
  Jou bydraes bevat geen materiaal wat persoonlike inligting van enigiemand onder die ouderdom van 18 vra of mense onder die ouderdom van 18 op 'n seksuele of gewelddadige wyse uitbuit nie.
12.
  Jou bydraes oortree nie enige toepaslike wet rakende kinderpornografie, of andersins bedoel om die gesondheid of welstand van minderjariges te beskerm nie;
13.
  Jou bydraes sluit nie enige aanstootlike opmerkings in wat verband hou met ras, nasionale oorsprong, geslag, seksuele voorkeur of fisiese gestremdheid nie.
14.
  Jou Bydraes oortree nie andersins, of skakel na materiaal wat oortree, enige bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes, of enige toepaslike wet of regulasie nie.

Enige gebruik van die webwerf of die markaanbiedings in stryd met die voorafgaande oortree hierdie gebruiksvoorwaardes en kan onder andere lei tot beëindiging of opskorting van u regte om die webwerf en die markaanbiedings te gebruik.


BYDRAE LISENSIE

Jy en die webwerf stem in dat ons toegang tot enige inligting en persoonlike data wat jy verskaf, kan verkry, stoor, verwerk en gebruik volgens die bepalings van die Privaatheidsbeleid en jou keuses (insluitend instellings).

Deur voorstelle of ander terugvoer oor die webwerf in te dien, stem jy in dat ons sulke terugvoer vir enige doel kan gebruik en deel sonder vergoeding aan jou.

Ons beweer geen eienaarskap oor jou bydraes nie. Jy behou volle eienaarskap van al jou Bydraes en enige intellektuele eiendomsregte of ander eiendomsregte wat met jou Bydraes geassosieer word. Ons is nie aanspreeklik vir enige stellings of voorstellings in jou bydraes wat deur jou verskaf word in enige area op die webwerf nie. U is alleen verantwoordelik vir u bydraes tot die webwerf en u stem uitdruklik in om ons van enige en alle verantwoordelikheid te onthef en om u te weerhou van enige regstappe teen ons rakende u bydraes.


SOSIALE MEDIA

As deel van die funksionaliteit van die werf kan jy jou rekening koppel aan aanlynrekeninge wat jy by derdeparty-diensverskaffers het (elke sodanige rekening, 'n "Derdepartyrekening") deur óf: (1) jou Derdepartyrekening te verskaf aanmeldinligting deur die webwerf; of (2) om ons toe te laat om toegang tot jou Derdepartyrekening te kry, soos toegelaat word onder die toepaslike bepalings en voorwaardes wat jou gebruik van elke Derdepartyrekening beheer. Jy verteenwoordig en waarborg dat jy geregtig is om jou Derdeparty-rekening se aanmeldinligting aan ons bekend te maak en/of ons toegang tot jou Derdeparty-rekening te gee, sonder om deur jou enige van die bepalings en voorwaardes wat jou gebruik van die toepaslike Derdepartyrekening, en sonder om ons te verplig om enige fooie te betaal of ons onderhewig te maak aan enige gebruiksbeperkings wat deur die derdeparty-diensverskaffer van die Derdepartyrekening opgelê word. Deur ons toegang tot enige Derdeparty-rekeninge te gee, verstaan jy dat (1) ons toegang kan verkry tot, beskikbaar stel en (indien van toepassing) enige inhoud wat jy verskaf het aan en gestoor het in jou Derdeparty-rekening (die "Sosiale Netwerk) Inhoud”) sodat dit beskikbaar is op en deur die webwerf via jou rekening, insluitend sonder beperking enige vriendelyste en (2) ons kan addisionele inligting aan jou Derdeparty-rekening indien en ontvang in die mate wat jy in kennis gestel word wanneer jy skakel jou rekening met die Derdeparty-rekening. Afhangende van die Derdeparty-rekeninge wat jy kies en onderhewig aan die privaatheidinstellings wat jy in sulke Derdeparty-rekeninge gestel het, kan persoonlik identifiseerbare inligting wat jy na jou Derdeparty-rekeninge plaas op en deur jou rekening op die webwerf beskikbaar wees. Neem asseblief kennis dat indien 'n Derdepartyrekening of geassosieerde diens onbeskikbaar raak of ons toegang tot sodanige Derdepartyrekening deur die derdeparty-diensverskaffer beëindig word, sal sosiale netwerkinhoud moontlik nie meer op en deur die werf beskikbaar wees nie. Jy sal enige tyd die vermoë hê om die verbinding tussen jou rekening op die webwerf en jou Derdeparty-rekeninge te deaktiveer. NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT JOU VERHOUDING MET DIE DERDEPARTY-DIENSVERSKAFFERS WAT AAN JOU DERDEPARTY-REKENINGE GEassosieer word, UITSLUITEND BEHEER WORD DEUR JOU OOREENKOMS(S) MET SULKE DERDEPARTY-DIENSVERSKAFFERS. Ons doen geen poging om enige sosiale netwerk-inhoud vir enige doel te hersien nie, insluitend maar nie beperk nie tot, vir akkuraatheid, wettigheid of nie-oortreding nie, en ons is nie verantwoordelik vir enige sosiale netwerk-inhoud nie. Jy erken en stem in dat ons toegang kan verkry tot jou e-posadresboek wat met 'n Derdeparty-rekening geassosieer word en jou kontaktelys wat op jou mobiele toestel of tabletrekenaar gestoor is uitsluitlik vir doeleindes om jou te identifiseer en in te lig van daardie kontakte wat ook geregistreer het om die webwerf te gebruik . Jy kan die verbinding tussen die webwerf en jou Derdeparty-rekening deaktiveer deur ons te kontak deur die kontakinligting hieronder of deur jou rekeninginstellings (indien van toepassing) te gebruik. Ons sal poog om enige inligting wat op ons bedieners gestoor is wat deur so Derdepartyrekening verkry is, uit te vee, behalwe die gebruikersnaam en profielfoto wat met jou rekening geassosieer word.


INDIENINGS

U erken en stem in dat enige vrae, opmerkings, voorstelle, idees, terugvoer of ander inligting rakende die webwerf of die markaanbod ("voorleggings") wat deur u aan ons verskaf word nie-vertroulik is en ons alleeneiendom sal word. Ons sal eksklusiewe regte besit, insluitend alle intellektuele eiendomsregte, en sal geregtig wees op die onbeperkte gebruik en verspreiding van hierdie Voorleggings vir enige wettige doel, kommersieel of andersins, sonder erkenning of vergoeding aan jou. Jy doen hiermee afstand van alle morele regte op enige sodanige Voorleggings, en jy waarborg hiermee dat enige sodanige Voorleggings oorspronklik by jou is of dat jy die reg het om sulke Voorleggings in te dien. Jy stem in dat daar geen verhaal teen ons sal wees vir enige beweerde of werklike skending of wanaanwending van enige eiendomsreg in jou Voorleggings nie.


DERDEPARTY-WEBWERWE EN -INHOUD

Die webwerf kan (of jy kan via die webwerf of die markaanbiedings gestuur word) skakels na ander webwerwe ("Derdeparty-webwerwe") bevat, sowel as artikels, foto's, teks, grafika, prente, ontwerpe, musiek, klank, video , inligting, toepassings, sagteware en ander inhoud of items wat aan derde partye behoort of afkomstig is ("Derdeparty-inhoud"). Sulke Derdeparty-webwerwe en Derdeparty-inhoud word nie deur ons ondersoek, gemonitor of gekontroleer vir akkuraatheid, toepaslikheid of volledigheid nie, en ons is nie verantwoordelik vir enige Derdeparty-webwerwe wat deur die webwerf verkry word of enige derdeparty-inhoud wat geplaas word op , beskikbaar deur, of geïnstalleer vanaf die webwerf, insluitend die inhoud, akkuraatheid, aanstootlik, menings, betroubaarheid, privaatheidspraktyke of ander beleide van of vervat in die Derdeparty-webwerwe of die Derdeparty-inhoud. Die insluiting van, skakeling na, of die gebruik of installering van enige Derdeparty-webwerwe of enige Derdeparty-inhoud impliseer nie goedkeuring of onderskrywing daarvan deur ons nie. As jy besluit om die webwerf te verlaat en toegang tot die Derdeparty-webwerwe te verkry of om enige Derdeparty-inhoud te gebruik of te installeer, doen jy dit op eie risiko, en jy moet bewus wees dat hierdie Gebruiksvoorwaardes nie meer geld nie. U moet die toepaslike bepalings en beleide, insluitend privaatheid en data-insamelingspraktyke, van enige webwerf waarheen u navigeer vanaf die webwerf of wat verband hou met enige toepassings wat u gebruik of installeer vanaf die webwerf, hersien. Enige aankope wat jy deur derdeparty-webwerwe doen, sal deur ander webwerwe en van ander maatskappye geskied, en ons neem geen verantwoordelikheid hoegenaamd in verband met sulke aankope wat uitsluitlik tussen jou en die toepaslike derde party is nie. Jy stem in en erken dat ons nie die produkte of dienste wat op Derdeparty-webwerwe aangebied word, onderskryf nie en jy sal ons skadeloos hou van enige skade wat veroorsaak word deur jou aankoop van sulke produkte of dienste. Daarbenewens sal jy ons onskadelik hou van enige verliese wat deur jou gely word of skade aan jou veroorsaak wat verband hou met of op enige manier voortspruit uit enige derdeparty-inhoud of enige kontak met derdeparty-webwerwe.


WERFBESTUUR

Ons behou die reg voor, maar nie die verpligting nie, om: (1) die webwerf te monitor vir oortredings van hierdie Gebruiksvoorwaardes; (2) toepaslike regstappe te neem teen enigiemand wat, na ons uitsluitlike goeddunke, die wet of hierdie Gebruiksvoorwaardes oortree, insluitend sonder beperking, om sodanige gebruiker by wetstoepassingsowerhede aan te meld; (3) na ons uitsluitlike goeddunke en sonder beperking, enige van jou Bydraes of enige gedeelte daarvan weier, beperk toegang tot, beperk die beskikbaarheid van, of deaktiveer (tot die mate tegnologies haalbaar); (4) om na ons uitsluitlike goeddunke en sonder beperking, kennisgewing of aanspreeklikheid, van die webwerf te verwyder of andersins alle lêers en inhoud te deaktiveer wat buitensporig in grootte is of op enige manier lastig vir ons stelsels is; en (5) andersins die webwerf bestuur op 'n wyse wat ontwerp is om ons regte en eiendom te beskerm en om die behoorlike funksionering van die webwerf en die markaanbiedings te fasiliteer.


PRIVAATHEIDSBELEID

Ons gee om vir data privaatheid en sekuriteit. Gaan asseblief ons privaatheidsbeleid na: https://app.termly.io/document/privacy-policy/6027dbf1-9af7-4c77-9d70-9f8931f50ccd . Deur die webwerf of die markaanbiedings te gebruik, stem jy in om gebonde te wees aan ons Privaatheidsbeleid, wat in hierdie Gebruiksvoorwaardes opgeneem is. Neem asseblief kennis dat die webwerf en die markaanbiedings in die Verenigde State aangebied word. As jy toegang tot die werf of die markaanbiedings van enige ander streek van die wêreld kry met wette of ander vereistes wat persoonlike data-insameling, gebruik of openbaarmaking reguleer wat verskil van toepaslike wette in die Verenigde State, dan sal jy deur jou voortgesette gebruik van die werf dra jou data oor na die Verenigde State, en jy stem uitdruklik in dat jou data na die Verenigde State oorgedra en verwerk word.


TERMYN EN BEËINDIGING

Hierdie Gebruiksvoorwaardes sal ten volle van krag bly terwyl jy die webwerf gebruik. SONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDER BEPALING VAN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDE, BEHOU ONS DIE REG VOOR OM, NA ONS UITLEGENDE DISKRESIE EN SONDER KENNISGEWING OF AANSPREEKLIKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE WEBWERF EN DIE MARKPLEK AANBIEDINGS (INSLUITEND 'N ADVERTENSIE) TE WEIKER. OM ENIGE REDE OF OM GEEN REDE, INSLUITEND SONDER BEPERKING VIR OORTREDING VAN ENIGE VERTEENWOORDIGING, WAARBORG OF VERBOND VERVAT IN HIERDIE GEBRUIKSVOORWAARDES OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGULASIE. ONS MAG JOU GEBRUIK OF DEELNAME AAN DIE WERF EN DIE MARKPLEK-aanbiedinge BEËINDIG OF JOU REKENING EN ENIGE INHOUD OF INLIGTING WAT JY GEPLAAT HET TE ENIGE TYD, SONDER WAARSKUWING, NA ONS UITLEGENDE GOEDKE BEËINDIG.

As ons jou rekening om enige rede beëindig of opskort, word jy verbied om 'n nuwe rekening onder jou naam, 'n vals of geleende naam, of die naam van enige derde party te registreer en te skep, selfs al tree jy dalk namens die derde op. partytjie. Benewens die beëindiging of opskorting van jou rekening, behou ons die reg voor om toepaslike regstappe te neem, insluitend sonder beperking om siviele, kriminele en bevelende regstelling na te streef.


WYSIGINGS EN ONDERBREKINGS

Ons behou die reg voor om die inhoud van die webwerf te eniger tyd of om enige rede na ons uitsluitlike goeddunke sonder kennisgewing te verander, te wysig of te verwyder. Ons het egter geen verpligting om enige inligting op ons webwerf by te werk nie. Ons behou ook die reg voor om te eniger tyd die hele of 'n deel van die markaanbod sonder kennisgewing te wysig of te staak. Ons sal nie teenoor jou of enige derde party aanspreeklik wees vir enige wysiging, prysverandering, opskorting of staking van die webwerf of die markaanbiedings nie.

Ons kan nie waarborg dat die webwerf en die markaanbiedings te alle tye beskikbaar sal wees nie. Ons kan hardeware, sagteware of ander probleme ervaar of instandhouding moet uitvoer wat met die webwerf verband hou, wat tot onderbrekings, vertragings of foute kan lei. Ons behou die reg voor om die webwerf of die markaanbiedings te eniger tyd of om enige rede te verander, te hersien, op te dateer, op te skort, te staak of andersins te wysig sonder kennisgewing aan jou. Jy stem in dat ons hoegenaamd geen aanspreeklikheid het vir enige verlies, skade of ongerief wat veroorsaak word deur jou onvermoë om toegang tot die werf of die markaanbiedings te kry tydens enige stilstand of staking van die werf of die markaanbiedings nie. Niks in hierdie gebruiksvoorwaardes sal vertolk word om ons te verplig om die webwerf of die markaanbiedings in stand te hou en te ondersteun of om enige regstellings, opdaterings of vrystellings in verband daarmee te verskaf nie.


BEHEERLIKE WET

Hierdie gebruiksvoorwaardes en jou gebruik van die werf en die markaanbiedinge word beheer deur en vertolk in ooreenstemming met die wette van die staat Alabama van toepassing op ooreenkomste wat gemaak en volledig uitgevoer moet word binne die staat Alabama, sonder inagneming van die konflik van regsbeginsels.


GESKILBESLAGING

Bindende Arbitrasie

Indien die Partye nie in staat is om 'n Dispuut deur informele onderhandelinge op te los nie, sal die Dispuut (behalwe daardie Dispute wat uitdruklik hieronder uitgesluit word) finaal en eksklusief besleg word deur bindende arbitrasie. JY VERSTAAN DAT SONDER HIERDIE BEPALING, JY DIE REG SOU HET OM VOOR DIE HOF TE GAAN EN 'N JURIEVERHOOR HET. Die arbitrasie sal begin en uitgevoer word kragtens die kommersiële arbitrasiereëls van die Amerikaanse arbitrasievereniging ("AAA") en, waar toepaslik, die AAA se aanvullende prosedures vir verbruikersverwante dispute ("AAA-verbruikersreëls"), wat albei beskikbaar is by die AAA webwerf www.adr.org. Jou arbitrasiefooie en jou deel van arbitervergoeding sal deur die AAA-verbruikersreëls beheer word en, waar toepaslik, deur die AAA-verbruikersreëls beperk word. Die arbitrasie kan persoonlik uitgevoer word deur die indiening van dokumente, per telefoon of aanlyn. Die arbiter sal 'n besluit skriftelik neem, maar hoef nie 'n verklaring van redes te verskaf nie, tensy dit deur enige van die partye versoek word. Die arbiter moet toepaslike wetgewing volg, en enige toekenning kan betwis word indien die arbiter versuim om dit te doen. Behalwe waar andersins deur die toepaslike AAA-reëls of toepaslike wetgewing vereis word, sal die arbitrasie in Mobile, Alabama, plaasvind. Behalwe soos hierin anders bepaal, kan die Partye in die hof litigeer om arbitrasie af te dwing, verrigtinge hangende arbitrasie op te stel, of om die toekenning wat deur die arbiter aangebring is, te bevestig, te wysig, te ontruim of uitspraak te lewer.

Indien 'n dispuut om enige rede in die hof voortgaan eerder as arbitrasie, sal die dispuut begin of vervolg word in die staat en federale howe geleë in Mobile, Alabama, en die partye stem hiermee in tot, en doen afstand van alle verweer van 'n gebrek aan persoonlike jurisdiksie, en forum non conveniens met betrekking tot plek en jurisdiksie in sulke staats- en federale howe. Toepassing van die Verenigde Nasies se Konvensie oor Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere en die Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is uitgesluit van hierdie Gebruiksvoorwaardes.

In geen geval sal enige dispuut wat deur enige van die partye gebring word wat op enige manier met die webwerf verband hou, begin word meer as 1 jaar nadat die oorsaak van aksie ontstaan het nie. Indien daar bevind word dat hierdie bepaling onwettig of onafdwingbaar is, sal nie een van die partye kies om enige dispuut te arbitreer wat binne daardie gedeelte van hierdie bepaling val wat as onwettig of onafdwingbaar bevind word nie en sodanige dispuut sal beslis word deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie binne die howe wat gelys is vir jurisdiksie hierbo, en die Partye stem in om hulle aan die persoonlike jurisdiksie van daardie hof te onderwerp.

Beperkings

Die partye kom ooreen dat enige arbitrasie beperk sal word tot die dispuut tussen die partye individueel. In die volle omvang wat deur die wet toegelaat word, (a) sal geen arbitrasie met enige ander verrigtinge gevoeg word nie; (b) daar geen reg of magtiging is vir enige Dispuut om op 'n klasaksie-grondslag te arbitreer of om klasaksieprosedures te gebruik nie; en (c) daar geen reg of magtiging is vir enige Dispuut om in 'n beweerde verteenwoordigende hoedanigheid namens die algemene publiek of enige ander persone gebring te word nie.

Uitsonderings op Arbitrasie

Die Partye kom ooreen dat die volgende geskille nie onderhewig is aan die bogenoemde bepalings rakende bindende arbitrasie nie: (a) enige geskille wat poog om af te dwing of te beskerm, of aangaande die geldigheid van, enige van die intellektuele eiendomsregte van 'n Party; (b) enige dispuut wat verband hou met, of voortspruitend uit, bewerings van diefstal, seerowery, inbreuk op privaatheid, of ongemagtigde gebruik; en (c) enige eis vir bevelverligting. Indien daar bevind word dat hierdie bepaling onwettig of onafdwingbaar is, sal nie een van die partye kies om enige dispuut te arbitreer wat binne daardie gedeelte van hierdie bepaling val wat as onwettig of onafdwingbaar bevind word nie en sodanige dispuut sal beslis word deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie binne die howe wat gelys is vir jurisdiksie hierbo, en die Partye stem in om hulle aan die persoonlike jurisdiksie van daardie hof te onderwerp.


KORREKSIES

Daar kan inligting op die webwerf wees wat tipografiese foute, onakkuraathede of weglatings bevat wat verband hou met die markaanbiedings, insluitend beskrywings, pryse, beskikbaarheid en verskeie ander inligting. Ons behou die reg voor om enige foute, onakkuraathede of weglatings reg te stel en om die inligting op die webwerf te eniger tyd te verander of by te werk sonder vooraf kennisgewing.


VRYWARING

DIE WERF WORD VERSKAF OP 'N SOOS IS EN SOOS BESKIKBAAR BASIS. JY STEEM IN DAT JOU GEBRUIK VAN DIE WEBWERF-DIENSTE OP JOU UITSLUITENDE RISIKO SAL WEES. IN DIE VOLSTE MAAT WAT DEUR DIE WET TOEGESTAAN WORD, WYS ONS ALLE WAARBORGE, UITDRUKKELIJK OF IMPLIES, IN VERBAND MET DIE WERF EN JOU GEBRUIK DAARVAN, INSLUITEND, SONDER BEPERKING, DIE GEÏSPLISEERDE WAARBORGE VAN HANDELBAARHEID, HANDELBAARHEID, VERHANDELBAARHEID. (ONS GEE GEEN WAARBORGE OF VERTOINGE OOR DIE Akkuraatheid OF VOLLEDIGHEID VAN DIE WERF SE INHOUD OF DIE INHOUD VAN ENIGE WEBWERWE WAT AAN HIERDIE WEBWERF GEKOPPEL IS NIE, EN ONS SAL GEEN AANSPREEKLIKHEID OF VERANTWOORDELIKHEID AANVAAR VIR ENIGE (1) AANSPREEKLIKHEID OF VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE (1) BESONDERHEDE, BESONDERHEDE. 2) PERSOONLIKE BESERING OF EIENDOMSSKADE, VAN ENIGE AARD WAT OOKAL, NA U TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DIE WERF, (3) ENIGE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONS VEILIGE bedieners EN/OF ENIGE/EN OF FORMELE INLIGTING DAARIN GESTOOR, (4) ENIGE ONDERBREKING OF STAKING VAN OORDRAG NA OF VANAF DIE WERF, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSE, TROJAN PERDE, OF DERDE PARTY WAT NA OF DEUR DIE WERF GESEND KAN WORD DEUR ENIGE DERDE/PARTY ( 6) ENIGE FOUTE OF WEGLASINGS IN ENIGE INHOUD EN MATERIALE OF VIR ENIGE VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD WAT GELYK WORD AS 'N GEVOLG VAN DIE GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAAS, VERSEND OF ANDER ANDERS BESKIKBAAR GEMAAK WORD VIA DIE WEBWERF. ONS WAARBORG, ONDERSOEKEN, WAARBORG OF AANVAAR VERANTWOORDELIKHEID VIR ENIGE PRODUK OF DIENS WAT DEUR 'N DERDE PARTY DEUR DIE WEBWERF, ENIGE HIPERGEKOPPELDE WEBWERF, OF ENIGE WEBWERF OF ANDER WEBWERF OF BY 'N WERKPLEK OF MOBIELE ADVERTENSIE GEADVERTEER OF AANGEBIED IS, NIE. WEES 'N PARTY TOT OF WEES OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIK VIR DIE MONITERING VAN ENIGE TRANSAKSIE TUSSEN JOU EN ENIGE DERDEPARTY VERSKAFFERS VAN PRODUKTE OF DIENSTE. SOOS MET DIE AANKOOP VAN 'N PRODUK OF DIENS DEUR ENIGE MEDIUM OF IN ENIGE OMGEWING, MOET JY JOU BESTE OORDEEL GEBRUIK EN VERSIGTIGHEID OEFEN WAAR TOEPASLIK.


BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID

IN GEEN GEVAL SAL ONS OF ONS DIREKTEURE, WERKNEMERS OF AGENTE AAN U OF ENIGE DERDE PARTY AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, GEVOLGLIKE, VOORBEELDLIKE, INSIDENTELLE, SPESIALE OF STRAF SKADE, INSLUITEND, VERLIES, INSLUITEND, GEVOLGLIK, OF ANDER SKADE WAT VOORTKOM UIT JOU GEBRUIK VAN DIE WERF, SELFS AL ONS IN KENNIS IS OOR DIE MOONTLIKHEID VAN SULKE SKADE. TEN AANZIEN VAN ENIGIETS TOT DIE TEENDEEL HIERIN VERPAAL, SAL ONS AANSPREEKLIKHEID teenoor U VIR ENIGE OORSAAK EN ONGEAG DIE VORM VAN DIE OPTREDE, TE ALLE TYE BEPERK WORD TOT DIE BEDRAG BETAAL, INDIEN ENIGE, DEUR U AAN ONS BETAAL WORD. SEKERE VS-STAATSWETTE EN INTERNASIONALE WETTE LAAT NIE BEPERKINGS OP GEÏSPLISEERDE WAARBORGE OF DIE UITSLUITING OF BEPERKING VAN SEKERE SKADE TOE NIE. INDIEN HIERDIE WETTE OP JOU VAN TOEPASSING IS, MAG SOMMIGE OF AL DIE BOGENOEMDE VRYWARINGS OF BEPERKINGS NIE OP JOU VAN TOEPASSING IS NIE, EN JY MAG BYKOMENDE REGTE HET.


VRYWARING

Jy stem in om ons, insluitend ons filiale, affiliasies en al ons onderskeie beamptes, agente, vennote en werknemers te verdedig, vrywaar en skadeloos te hou, van en teen enige verlies, skade, aanspreeklikheid, eis of eis, insluitend redelike prokureurs ' fooie en uitgawes, gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit: (1) gebruik van die webwerf; (2) verbreking van hierdie Gebruiksvoorwaardes; (3) enige verbreking van jou voorstellings en waarborge soos uiteengesit in hierdie Gebruiksvoorwaardes; (4) jou skending van die regte van 'n derde party, insluitend maar nie beperk nie tot intellektuele eiendomsregte; of (5) enige openlike skadelike optrede teenoor enige ander gebruiker van die werf met wie jy via die werf kontak gemaak het. Nieteenstaande die voorafgaande, behou ons die reg voor om, op jou koste, die eksklusiewe verdediging en beheer te aanvaar van enige aangeleentheid waarvoor jy verplig word om ons skadeloos te stel, en stem jy in om, op jou koste, saam te werk met ons verdediging van sulke eise. Ons sal redelike pogings aanwend om u in kennis te stel van enige sodanige eis, aksie of prosedure wat onderhewig is aan hierdie vrywaring wanneer ons daarvan bewus word.


GEBRUIKERS DATA

Ons sal sekere data onderhou wat u na die webwerf oordra vir die doel om die werkverrigting van die webwerf te bestuur, sowel as data wat verband hou met u gebruik van die webwerf. Alhoewel ons gereelde roetine-rugsteun van data uitvoer, is jy alleen verantwoordelik vir alle data wat jy oordra of wat verband hou met enige aktiwiteit wat jy onderneem het deur die webwerf te gebruik. Jy stem in dat ons geen aanspreeklikheid teenoor jou sal hê vir enige verlies of korrupsie van enige sodanige data nie, en jy doen hiermee afstand van enige reg van aksie teen ons wat voortspruit uit enige sodanige verlies of korrupsie van sulke data.


ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIES, TRANSAKSIES EN HANDTEKENINGE

Om die webwerf te besoek, vir ons e-pos te stuur en aanlynvorms in te vul, is elektroniese kommunikasie. Jy stem in om elektroniese kommunikasie te ontvang, en jy stem in dat alle ooreenkomste, kennisgewings, openbaarmakings en ander kommunikasie wat ons elektronies, per e-pos en op die webwerf aan jou verskaf, voldoen aan enige wetlike vereiste dat sodanige kommunikasie skriftelik moet wees. U STEEM HIERMEE IN TOT DIE GEBRUIK VAN ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE, KONTRAKTE, BESTELLINGS EN ANDER REKORDS, EN TOT ELEKTRONIESE AFLEWERING VAN KENNISGEWINGS, BELEID EN REKORDS VAN TRANSAKSIES WAT DEUR ONS OF VIA DIE WERF GESIG IS OF VOLTOOI. Jy doen hiermee afstand van enige regte of vereistes kragtens enige statute, regulasies, reëls, ordonnansies of ander wette in enige jurisdiksie wat 'n oorspronklike handtekening of aflewering of behoud van nie-elektroniese rekords vereis, of aan betalings of die toestaan van krediete op enige ander manier as elektroniese middele.


KALIFORNIË GEBRUIKERS EN INWONERS

Indien enige klagte by ons nie bevredigend opgelos word nie, kan jy die Klagtebystandseenheid van die Afdeling Verbruikersdienste van die Kaliforniese Departement van Verbruikersake skriftelik kontak by 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Kalifornië 95834 of telefonies by (800) 952-5210 of (916) 445-1254.


ALLERLEI

Hierdie Gebruiksvoorwaardes en enige beleide of bedryfsreëls wat deur ons op die webwerf of ten opsigte van die webwerf geplaas word, vorm die hele ooreenkoms en verstandhouding tussen jou en ons. Ons versuim om enige reg of bepaling van hierdie Gebruiksvoorwaardes uit te oefen of af te dwing, sal nie dien as 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling nie. Hierdie Gebruiksvoorwaardes werk tot die volle mate wat deur die wet toelaatbaar is. Ons kan enige of al ons regte en verpligtinge enige tyd aan ander toewys. Ons sal nie verantwoordelik of aanspreeklik wees vir enige verlies, skade, vertraging of versuim om op te tree wat veroorsaak word deur enige oorsaak buite ons redelike beheer nie. Indien enige bepaling of deel van 'n bepaling van hierdie Gebruiksbepalings as onwettig, nietig of onafdwingbaar bepaal word, word daardie bepaling of deel van die bepaling geag skeibaar te wees van hierdie Gebruiksbepalings en beïnvloed dit nie die geldigheid en afdwingbaarheid van enige oorblywende bepalings. Daar is geen gesamentlike onderneming, vennootskap, indiensneming of agentskapsverhouding tussen jou en ons geskep as gevolg van hierdie Gebruiksvoorwaardes of gebruik van die webwerf nie. Jy stem in dat hierdie Gebruiksvoorwaardes nie teen ons uitgelê sal word as gevolg van die opstel daarvan nie. Jy doen hiermee afstand van enige en alle verweer wat jy mag hê gebaseer op die elektroniese vorm van hierdie Gebruiksvoorwaardes en die gebrek aan ondertekening deur die partye hierby om hierdie Gebruiksvoorwaardes uit te voer.


KONTAK ONS

Om 'n klagte rakende die webwerf op te los of om verdere inligting rakende die gebruik van die webwerf te ontvang, kontak ons asseblief by:

Boss Made Planners, LLC
Grantlaan 413
Selfoon, AL 36610
Verenigde State
Foon: 2514225066
bossmadeplanners@gmail.com

bottom of page